helseråd

Artikkelstart

Helseråd var inntil 1988 en betegnelse på et kommunalt organ bestående av folkevalgte med den statlig ansatte distriktslegen som leder (helserådsordfører). Det tilsvarende i byene var stadslege eller stadsfysikus. Sunnhetsloven av 1860 inneholdt lovbestemmelsene om dette.

Oppgavene som før var lagt til helserådet med hjemmel i sunnhetsloven, er nå i all hovedsak lagt til kommunen etter bestemmelser i folkehelseloven (2011) og smittevernloven, samt til Mattilsynet med hjemmel i matloven (2003).

Oppgaver

Helserådenes oppgave var å overvåke befolkningens helsetilstand og sette i verk nødvendige tiltak for å forebygge sykdom og bedre helseforholdene. Helserådene arbeidet med mange ulike saker knyttet til blant annet boforhold, psykisk helsevern, hygiene i restaurant- og næringsdrift, drikkevannskvalitet og sanitærforhold.

Da kommunehelsetjenesteloven (1982) trådte i kraft i 1984, ble det opp til kommunen selv å velge hvordan dette arbeidet skulle organiseres. Sunnhetsloven fra 1860 ble i 1988 erstattet av regler om miljørettet helsevern i kommunehelsetjenestelovens kapittel 4a og en egen smittevernlov (1994).

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg