Hemiballismus, (av hemi- og gr. 'kaste'), en sjelden form for ufrivillige bevegelser som består i voldsomme svingende bevegelser på den ene siden av kroppen, oftest armene. Hemiballismus opptrer ved sykdom eller skade i basalgangliene, oftest etter mindre hjerneslag.