Heredoataksier er det samme som arvelige ataksier, det vil si en gruppe arvelige nervesykdommer som preges av mangelfull muskelkoordinering.