Hibernerende myokard, tilstand i hjertemuskelen der energiforbruket og kontraksjonskraften er vesentlig redusert for å kompensere for nedsatt oksygentilførsel. Muskelvevet er fortsatt levende og kan gjenoppta normal funksjon ved reetablert blodsirkulasjon og oksygentilførsel.