Hjertedød, vedvarende opphør av hjertets pumpevirksomhet. Se også hjertestans.