Hyperkalsiuri, økt utskillelse av kalsium i urinen (>4 mg/kg kroppsvekt/dag). Hyperkalsiuri kan skyldes økt absorbsjon av kalsium fra tarmen og dermed økt utskillelse (vanligste årsak), økt lekkasje av kalsium fra nyrene eller økt resorpsjon av kalsium fra skjelettet på grunn av en primær hyperparatyreoidisme. Det forekommer også uten åpenbar årsak, og er nokså vanlig blant pasienter med gjentatte nyresteiner.