Idoxuridin er et legemiddel som hemmer veksten av virus. Idoxuridin anvendes blant annet mot herpes labialis (forkjølelsessår). Se også antiviralia.