Idoxuridin, legemiddel som hemmer veksten av virus. Idoxuridin anvendes bl.a. mot herpes labialis. Se også antiviralia.