Norsk idrettsmedisinsk forening (NIMF) har en sertifisering for leger som jobber med idrettsmedisin, se idrettsmedisin.