inneklima

Inneklima omfatter i praksis et stort antall faktorer som påvirker oss inne, ikke bare tradisjonelle klimafaktorer som temperatur og luftfuktighet.

Inneklima. av /Store medisinske leksikon ※. Gjengitt med tillatelse

Inneklima, omfatter i henhold til Verdens helseorganisasjon (WHO) følgende fem klima/miljøfaktorer:

Termisk klima

Termisk klima, som omfatter temperatur, luftfuktighet, ventilasjon, trekk og varmestråling. Anbefalt temperatur i bolighus er 20–24 °C, men noe lavere i arbeidsmiljø der man utfører fysisk aktivitet. Luftfuktigheten inne måler vi ofte som relativ fuktighet (RF), dvs. vannmengde i luften i prosent av det luften kan holde på før den kondenseres til tåke. Om sommeren er luftfuktigheten både inne og ute vanligvis høy. Vinterstid er luftfuktigheten inne normalt lav. RF < 40–45% er ønskelig i vintermånedene, da høyere RF kan gi økt vekst av husstøvmidd.

Atmosfærisk klima/miljø

Atmosfærisk klima/miljø, som omfatter luftens kjemiske og fysiske sammensetning, med blant annet oksygen, nitrogen, karbondioksid, karbonmonoksid, nitrogenoksider, svoveldioksid, organiske gasser, støv og partikler.

Aktinisk miljø

Aktinisk miljø eller strålingsmiljø omfatter elektromagnetisk stråling som synlig lys, mikrobølger, radiobølger og elektriske felt rundt elektrisk utstyr. Radon og radioaktiv stråling hører også med her, samt røntgenstråling på arbeidsplasser der slik apparatur brukes.

Akustisk miljø

Akustisk miljø, som omfatter det lydmiljøet vi befinner oss i, med hørbar lyd. Uønsket lyd kaller vi ofte støy.

Mekanisk miljø

Mekanisk miljø, som omfatter de gjenstander, møbler og apparater som vi benytter oss av i husene.

I tillegg må vi ta med i vurderingen de to miljøfaktorene estetisk miljø og psykososialt miljø. Estetisk miljø er den delen som påvirker vår sans for å ha det pent og trivelig omkring oss. Disse faktorene sammen med psykososialt miljø, dvs. hvordan menneskene har det seg imellom, utgjør det samlede innemiljø.

Samtlige av disse sju faktorer må sees i sammenheng når det gjelder i hvilken grad vi trives og fungerer positivt inne, enten hjemme eller på arbeidet.

Se for øvrig inneklimasykdom.

Inneklima

Luftforurensning inne og ute

Forurensning Kilde inne Normal inneluft Kilde ute Helseeffekt
CO Røyking 25 mg/m3 Eksos (ubetyd.) Hodepine
Fyring/Brann (1 t. midl) Hjertekrampe
10 mg/m3 Hindrer oksygentransport
(8 t. midl) Dødelig ved langvarig påvirkning i moderat konsentrasjon
40 mg/m3 (Arb.miljø)
CO2 personer/dyr (Alkoholgjæring) <1800 mg/m3 (1000 ppm) Forbrenning Komfortreduksjon
Nedsatt konsentrasjon, nedsatt læring?
NO2 Fyring 100 mg/m3 Biltrafikk Luftveisirritasjon, astma, hoste
Røyking (1 t. midl) Fyring/Brann
SO2 Forbrenning (nå lite aktuelt) - Fyring Luftveisirritasjon, astma, hoste
O3 (Ozon) Kopimaskiner Kildekontroll UV-lys + varme Luftveis- og øyeirritasjon
UV-belysning Langtransport Biltrafikk
Radon Bygningsmaterialer 200 Bq/m3 Trenger inn fra bakken Ingen symptomer, kreft (langtidspåvirkning)
Vann/Fukt Lekkasjer Ikke Regn Muggvekst og midd sensibiliserer og kan medføre astma
Dårlig ventilasjon forekomme
Luftfukter skade
Svevestøv Slitasjestøv utenfra PM2,5 Veitrafikk Luftveisirritasjon, astma, hoste,
Sotpartikler Brenning av parafin/stearin 20 μg/m3 gj.sn. over 24 timer Diesel lungekreft
Asfalt Piggdekkslitasje
Steinstøv Piggdekk
Asbest Eternitt/isolasjon Intet! Bremsebelegg Lungekreft, mesoteliom
Mineralfibrer <0,001 f/ml Diverse Slimhinneirritasjon
Organisk støv Slitasje på tekstiler Pollen Astma
Biologisk støv Dyr, personer Kompost Hoste
mugg, midd Tørrhet
Syntetisk støv Tekstiler Slimhinneirritasjon
Daglig aktivitet
Dårlig renhold
Røyk Tobakksrøyking Bør ikke (Bråte)brenning Slimhinneirritasjon
Brann forekomme inne Lungesykdom
Vedfyring nikotin <0,1 μg/m3 Kreft (langtidspåvirkning)
Hjertekrampe/infarkt
VOC/løsemidler Maling, lakk, rense- og poleringsmidler, tekstiler Etter individuell vurdering Uforbrent diesel Lukt
Bensin/utslipp Ubehag
Formaldehyd Sponplater, herdelakker, tekstiler 100 mg/m3 Slimhinneirritasjon, allergi
Støy Trafikk Ikke sjenerende Trafikk Søvnplager
Personbråk for naboer Musikkanlegg Irritasjon
Musikkanlegg Dårlig lydisolasjon Tretthet

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg