inneklima

Inneklima omfatter i praksis et stort antall faktorer som påvirker oss inne, ikke bare tradisjonelle klimafaktorer som temperatur og luftfuktighet.

Av /Store medisinske leksikon ※.

Artikkelstart

Inneklima, omfatter i henhold til Verdens helseorganisasjon (WHO) følgende fem klima/miljøfaktorer:

Termisk klima

Termisk klima, som omfatter temperatur, luftfuktighet, ventilasjon, trekk og varmestråling. Anbefalt temperatur i bolighus er 20–24 °C, men noe lavere i arbeidsmiljø der man utfører fysisk aktivitet. Luftfuktigheten inne måler vi ofte som relativ fuktighet (RF), dvs. vannmengde i luften i prosent av det luften kan holde på før den kondenseres til tåke. Om sommeren er luftfuktigheten både inne og ute vanligvis høy. Vinterstid er luftfuktigheten inne normalt lav. RF < 40–45% er ønskelig i vintermånedene, da høyere RF kan gi økt vekst av husstøvmidd.

Atmosfærisk klima/miljø

Atmosfærisk klima/miljø, som omfatter luftens kjemiske og fysiske sammensetning, med blant annet oksygen, nitrogen, karbondioksid, karbonmonoksid, nitrogenoksider, svoveldioksid, organiske gasser, støv og partikler.

Aktinisk miljø

Aktinisk miljø eller strålingsmiljø omfatter elektromagnetisk stråling som synlig lys, mikrobølger, radiobølger og elektriske felt rundt elektrisk utstyr. Radon og radioaktiv stråling hører også med her, samt røntgenstråling på arbeidsplasser der slik apparatur brukes.

Akustisk miljø

Akustisk miljø, som omfatter det lydmiljøet vi befinner oss i, med hørbar lyd. Uønsket lyd kaller vi ofte støy.

Mekanisk miljø

Mekanisk miljø, som omfatter de gjenstander, møbler og apparater som vi benytter oss av i husene.

I tillegg må vi ta med i vurderingen de to miljøfaktorene estetisk miljø og psykososialt miljø. Estetisk miljø er den delen som påvirker vår sans for å ha det pent og trivelig omkring oss. Disse faktorene sammen med psykososialt miljø, dvs. hvordan menneskene har det seg imellom, utgjør det samlede innemiljø.

Samtlige av disse sju faktorer må sees i sammenheng når det gjelder i hvilken grad vi trives og fungerer positivt inne, enten hjemme eller på arbeidet.

Se for øvrig inneklimasykdom.

Kommentarer (2)

skrev Sverre Saue

Hei. Jeg er en student som har et prosjekt om inneklima dette semesteret og lette etter en basisdefinisjon på inneklima, da jeg fant denne artikkelen. Jeg skriver nå nærmere om mekanisk miljø, men jeg finner verken lesestoff om dette aspektet eller generelt Verdens Helseorganisasjons inndeling i overstående fem aspekter. Derfor lurer jeg på hvor jeg kan lese mer om de fem aspektene av inneklima og de to som omfatter innemiljø, eller eventuelt hvilken kilde som er brukt her?

svarte Halvard Hiis

Hei. Denne artikkelen er ganske gammel og vi har markert at den trenger revisjon. Vi har også en annen artikkel her: https://snl.no/inneklima som viser til at inneklima bare består av luftkvalitet og termkisk klima (temperatur) innendørs. Disse to artiklene skal på sikt bli til én. Enn så lenge kan jeg kanskje anbefale deg å gå til https://www.fhi.no/ml/miljo/inneklima/ Alt godt fra Halvard i redaksjonen

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg