Inneklima.

Inneklima omfatter i praksis et stort antall faktorer som påvirker oss inne, ikke bare tradisjonelle klimafaktorer som temperatur og luftfuktighet.

Av /Store medisinske leksikon ※.

Inneklima er et samlebegrep som brukes for å beskrive blant annet luftkvalitet og termisk klima (temperatur) innendørs.

Inneklima er nært knyttet til begrepet innemiljø, som i tillegg omfatter støy, lys, estetikk, statisk elektrisitet samt relasjoner mellom mennesker – for eksempel på en arbeidsplass.

Miljøfaktorer

I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) er følgende fem klima- eller miljøfaktorer relevant innendørs: luftkvalitet, temperatur, atmosfærisk miljø, akintisk miljø, akustisk miljø og mekanisk miljø.

I tillegg må vi ta med i vurderingen de to miljøfaktorene estetisk miljø og psykososialt miljø. Estetisk miljø er den delen som påvirker vår sans for å ha det pent og trivelig omkring oss. Disse faktorene sammen med psykososialt miljø, dvs. hvordan menneskene har det seg imellom, utgjør det samlede innemiljø.

Samtlige av disse faktorer må sees i sammenheng når det gjelder i hvilken grad vi trives og fungerer positivt inne, enten hjemme eller på arbeidet.

Luftkvalitet

Inneluftkvalitet betegner i hvor stor grad inneluften er forurenset av gasser eller partikler. God inneluftkvalitet kan oppnås ved å velge materialer som ikke avgir støv eller gasser, unngå forurensende aktiviteter som røyking med mer, og å sørge for godt renhold og tilstrekkelig ventilasjon. Alle bygningsmaterialer som eksponeres mot inneluft, avgir støv eller gasser i større eller mindre grad.

Dårlig inneluftkvalitet kan blant annet forårsake irritasjon i øyne, nese og hals, tørr hud og slimhinner, hoste, kvalme, nedsatt konsentrasjon, utslett, hodepine og tretthet.

For å oppnå godt inneklima må man ta hensyn til oppvarming, avkjøling, skifte av luft (ventilasjon) og valg av bygningsmaterialer tidlig i planleggingen av bygget.

Termisk klima

Termisk klima består av lufttemperatur, luftfuktighet og lufthastighet (ventilasjon, trekk med mer) og varmestråling.

Lufttemperaturen bestemmer sammen med lufthastighet varmetap mellom kropp og omgivelser. I tillegg påvirker overflatenes (vegger, vinduer med mer) temperatur energiutvekslingen mellom kropp og omgivelser i form av stråling.

Anbefalt temperatur i bolighus er 20–24 °C, men noe lavere i arbeidsmiljø der man utfører fysisk aktivitet. Luftfuktigheten inne måler vi ofte som relativ fuktighet (RF), det vil si vannmengde i luften i prosent av det luften kan holde på før den kondenseres til tåke. Om sommeren er luftfuktigheten både inne og ute vanligvis høy. Vinterstid er luftfuktigheten inne normalt lav. RF < 40–45 prosent er ønskelig i vintermånedene, da høyere RF kan gi økt vekst av husstøvmidd.

Atmosfærisk klima/miljø

Atmosfærisk klima/miljø, som omfatter luftens kjemiske og fysiske sammensetning, med blant annet oksygen, nitrogen, karbondioksid, karbonmonoksid, nitrogenoksider, svoveldioksid, organiske gasser, støv og partikler.

Aktinisk miljø

Aktinisk miljø eller strålingsmiljø omfatter elektromagnetisk stråling som synlig lys, mikrobølger, radiobølger og elektriske felt rundt elektrisk utstyr.

Radon og radioaktiv stråling hører også med her, samt røntgenstråling på arbeidsplasser der slik apparatur brukes.

Akustisk miljø

Akustisk miljø, som omfatter det lydmiljøet vi befinner oss i, med hørbar lyd. Uønsket lyd kaller vi ofte støy.

Mekanisk miljø

Mekanisk miljø, som omfatter de gjenstander, møbler og apparater som vi benytter oss av i husene.

Inneklimasykdom

Inneklimasykdom er en samlebetegnelse på plager som forårsakes av eller tilskrives forhold i innemiljøet. Inneklimasykdom er ingen medisinsk diagnose.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (2)

skrev Sverre Saue

Hei. Jeg er en student som har et prosjekt om inneklima dette semesteret og lette etter en basisdefinisjon på inneklima, da jeg fant denne artikkelen. Jeg skriver nå nærmere om mekanisk miljø, men jeg finner verken lesestoff om dette aspektet eller generelt Verdens Helseorganisasjons inndeling i overstående fem aspekter. Derfor lurer jeg på hvor jeg kan lese mer om de fem aspektene av inneklima og de to som omfatter innemiljø, eller eventuelt hvilken kilde som er brukt her?

svarte Halvard Hiis

Hei. Denne artikkelen er ganske gammel og vi har markert at den trenger revisjon. Vi har også en annen artikkel her: https://snl.no/inneklima som viser til at inneklima bare består av luftkvalitet og termkisk klima (temperatur) innendørs. Disse to artiklene skal på sikt bli til én. Enn så lenge kan jeg kanskje anbefale deg å gå til https://www.fhi.no/ml/miljo/inneklima/ Alt godt fra Halvard i redaksjonen

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg