Isoprenalin er et syntetisk stoff som ligner adrenalin, men som bare virker på adrenerge beta-reseptorer (se adrenerge reseptorer). Isoprenalin ble tidligere brukt mot astma, men er nå stort sett erstattet med mer selektive beta-2-reseptor-agonister.