Kaffegrutbrekninger er det samme som blodig oppkast. Navnet kommer av at blod ligner på kaffegrut når det har vært i kontakt med magesaften.