Karbolvann, fenolløsning, solutio phenoli, 2 % løsning av fenol i vann. Ble tidligere anvendt til sårbehandling, men er nå erstattet med andre, bedre sårmidler.