Ketonemi, opphopning av ketonstoffer i blodet ved bl.a. diabetes mellitus og hunger.