Kinesisk medisin, betegnelsen brukes for tradisjonell kinesisk medisin (TKM, engelsk TCM), som betegner en over 2000 år gammel medisinsk tradisjon. Kinesisk medisin er påvirket av den filosofiske tenkningen som har preget Kina i de siste 2500 år, i særlig grad konfutsianismen og taoismen. Kinesisk medisin er ingen enhetlig tradisjon, men betegner flere ulike tradisjoner. Det benyttes ulike metoder som akupunktur, urtemedisin og chi gong. Akupunktur er den metoden som har fått størst utbredelse i Vesten. Urtemedisin utgjør langt den største delen av kinesisk medisin i Kina, men pga. reguleringen av legemiddelfeltet er bruken svært begrenset i Norge. Chi gong er medisinsk treningsterapi, som har fått økende utbredelse i Norge.