Kloneseleksjonsteori, den viktigste teorien for å forklare hvordan antistoffer blir produsert. Vi har fra fødselen tallrike forskjellige kloner av lymfocytter som kan produsere hvert sitt antistoff. Antigen som kommer inn i kroppen, velger ut de klonene som passer best. Bare de blir stimulert, og vi produserer derfor antistoff som passer nøye til hvert enkelt antigen.