Klonidin, legemiddel som hemmer frisettingen av noradrenalin fra adrenerge nevroner både i sentralnervesystemet (hjernen) og perifert (sympatiske nerver). Farmakologisk klassifiseres klonidin som en alfa-2-reseptoragonist. Klonidin anvendes i forbindelse med hypertensjon og migrene (profylaktisk) og i enkelte andre situasjoner der man ønsker å dempe aktiviteten i den sympatiske delen av det autonome nervesystemet.