Kloramin, desinfeksjonsmiddel. Når kloramin løses i vann, frigjøres klorgass som virker desinfiserende, men også etsende. Kloramin (og andre substanser som frigjør klorgass) brukes derfor ikke til hud og slimhinner, men til relativt harde overflater. Kloramin brukes også til bleking.