Kryptosporidiose, parasittsykdom som skyldes protozoen Cryptosporidium parvum. Parasitten er utbredt over hele kloden og kan hos immunfriske gi diaré som varer fra noen dager til uker. Hos enkelte pasienter med svekket immunforsvar, spesielt aids-pasienter, kan parasitten gi en kronisk diarétilstand som fører til avmagring og alvorlig nedsatt allmenntilstand. Diagnosen stilles ved mikroskopisk påvisning av parasitter i avføringen. Effektiv medikamentell behandling finnes ikke.