Allmenntilstand er en betegnelse på en persons generelle helsetilstand i øyeblikket. Helsepersonell vurderer en persons allmenntilstand basert på en helhetsvurdering av helsetilstanden, basert på observasjon og klinisk undersøkelse. En endring i allmenntilstand skyldes ofte ny sykdom eller forverring av en kjent sykdom, og det vil ofte være grunnlag for utredning for å finne årsaken til endringen.

Faktaboks

Uttale

‘allmenntilstand

Etymologi
norrønt ’almennr’, påvirket av tysk (all)gemein, ‘felles for alt, alle’

En person med nedsatt allmenntilstand er ofte slappere og mer sliten enn vanlig, og kan ha symptomer som kvalme, uvelhet eller feber.

Vurdering av allmenntilstanden er nyttig blant annet for å kunne identifisere pasienter som trenger rask behandling, samt å prioritere blant pasienter som behøver øyeblikkelig helsehjelp, såkalt triagering, ettersom pasienter med nedsatt allmenntilstand oftere trenger raskere helsehjelp enn pasienter uten nedsatt allmenntilstand. Blant to personer med lungebetennelse, for eksempel, er det den personen med dårligst allmenntilstand som sannsynligvis har den mest alvorlige lungebetennelsen.

Allmenntilstandens bestanddeler

Allmenntilstand er et diffust begrep som kan plasseres i grenselandet mellom allment og medisinsk språk. Begrepet er upresist ved at det ikke er enighet om hva som skal inngå i vurderingen, og fordi flere av momentene vanskelig lar seg gradere objektivt. Allmenntilstanden bedømmes ofte intuitivt ut fra erfaring, og blir følgelig vurdert og vektet ulikt blant både helsepersonell og i befolkningen for øvrig. Særlig vektlegges allmenntilstanden ved undersøkelse av barn og andre som ikke kan gjøre tilstrekkelig rede for egen sykehistorie og symptomutvikling.

Allmenntilstanden vurderes på det enkleste som god eller dårlig (nedsatt, redusert), men kan også graderes unøyaktig som lett, moderat eller alvorlig redusert. Hovedformålet med vurderingen er å bedømme hvorvidt og eventuelt i hvilken grad allmenntilstanden er påvirket, for derved å kunne danne et klinisk bilde av den aktuelle sykdommens omfang og alvorlighetsgrad.

Samtidig som allmenntilstanden potensielt favner om mange helseaspekter, er det ingen enighet om hvilke momenter som skal inngå i vurderingen, og hvordan de ulike momentene skal vektes. Bevissthetsnivå og sirkulasjonsstatus står vanligvis sentralt i vurdering av allmenntilstanden (se ABCDE-vurdering). Andre, til dels overlappende momenter kan være:

  • kontaktbarhet
  • hydreringsstatus (nivå av væske i kroppen)
  • respirasjonsstatus (hvordan personen puster)
  • hudfarge
  • ernæringstilstand
  • aktivitetsnivå
  • kroppstemperatur
  • velvære
  • kvalitet på skrik hos barn

Ettersom allmenntilstand er et uspesifikt begrep, er det ofte hensiktsmessig å spesifisere hvilke momenter bedømmelsen av allmenntilstanden bygger på for å unngå uklarheter overfor pasienter, pårørende og øvrig helsepersonell.

Allmennsymptomer

Som nevnt er vurdering av allmenntilstand en helhetsvurdering av en person, men man kan peke på enkelte symptomer som ofte er til stede hos personer med nedsatt allmenntilstand. Disse er ofte symptomer som ikke kan knyttes til et bestemt organ, såkalte uspesifikke symptomer, for eksempel:

Det er ikke nødvendigvis samsvar mellom allmenntilstanden og den underliggende sykdommens alvorlighetsgrad. For eksempel kan influensa gi betydelig nedsatt allmenntilstand, selv om influensa ikke er en alvorlig sykdom. Motsatt kan personer med alvorlig sykdom ha normal allmenntilstand.

Manglende samsvar kan skyldes at ulike sykdommer påvirker den generelle helsetilstanden i variabel grad, kamuflerende eller forsterkende faktorer hos den enkelte pasient, symptomvariasjon over tid, samt at allmenntilstanden vurderes ulikt av ulike helsepersonell.

Årsaker

Allmennsymptomer og redusert allmenntilstand kan forekomme både ved akutt og kronisk sykdom, ved sykdommer som i utgangspunktet er lokale, som lungebetennelse, og generelle, som uoppdaget diabetes.

Eksempler på sykdommer som ofte medfører redusert allmenntilstand er:

Utredning

Allmenntilstanden forteller ingenting om hva som er underliggende sykdomsårsak. Ettersom nedsatt allmenntilstand kan være tegn på ny eller forverret kjent sykdom, vil det ofte være grunn til å gjøre undersøkelser for å finne årsaken til endringen i allmenntilstand. Dette vil ofte innebære å ta en grundig sykehistorie, en klinisk undersøkelse, blodprøver, og/eller bildeundersøkelser.

Biologiske mekanismer

Reduksjon i allmenntilstand og uspesifikke symptomer kan forårsakes av kjemiske signalstoffer som kroppens immunceller eller eventuelt kreftceller kan skille ut. Disse signalstoffene kan reise gjennom blodbanen og påvirke blant annet sentralnervesystemet og hjerte- og karsystemet.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg