Kryssreaksjon, reaksjon mellom antistoff og et annet antigen enn det som ble brukt til immunisering for å fremkalle antistoffet. En kryssreaksjon viser at de to antigenene har epitoper, som ligner hverandre. Kryssreaksjon er en viktig feilkilde ved immunologiske undersøkelser, f.eks. ved diagnostikk og påvisning av spesielle antigener i vev ved infeksjonssykdommer. Det kreves derfor omhyggelige kontroller for å unngå feil på grunn av kryssreaksjoner.