Kvalitetssikring er systematiske og planlagte tiltak som er nødvendige for å få tilstrekkelig tiltro til at helsetjenesten tilfredsstiller de kravene som stilles til denne.

Ansvar

Ansvaret for iverksetting av slike tiltak tilligger etter lovgivningen enhver som yter helsetjenester. Spesielt vil personer med lederoppgaver måtte ta ansvar for oppbygging av systemer for kvalitetssikring ved sitt arbeidssted.

Krav til helsetjenesten er stilt dels direkte gjennom lovgivningen, dels gjennom pasientens forventninger, dels gjennom de aktuelle faglige standardene og dels gjennom driftsavtaler for den enkelte virksomhet.

Kravene må synliggjøres både for egne ansatte og ikke minst for brukerne av tjenestene og dem man samhandler med. Når de krav som er stilt blir oppfylt, kan man si at man har oppnådd kvalitet ved sin virksomhet.

Utvikling av kvalitetssikring

Første ledd i utviklingen av kvalitetssikring er å kartlegge hvilke krav som gjelder. Deretter må man utvikle prosedyrer for å tilfredsstille disse kravene. Når prosedyrene er iverksatt, er tiden inne til å vurdere om man virkelig tilfredsstiller kravene. Dersom man ikke gjør det, det vil si at man påviser avvik, må man iverksette korrigerende tiltak.

I et kvalitetssikringssystem må ledelsesforankring, ansvar og arbeidsoppgaver komme tydelig frem. Videre må det være prosedyrer som sikrer at man kan avdekke og korrigere avvik og sørge for at erfaringer man får blir benyttet for å videreutvikle prosedyrene og eventuelt utvikle nye mål for virksomheten.

Dokumentasjon

Kvalitetssikringen skal dokumenteres skriftlig. Et kvalitetssystem kan ikke ansees for fullstendig uten at man har med prosedyrer for å ta vare på brukernes (pasientenes) erfaringer. Lovgivningen forutsetter at det er den enkelte virksomhet som selv skal bygge opp og vedlikeholde sine egne kvalitetssystemer. Myndighetenes tilsyn med helsetjenesten bygger på dette prinsippet.

Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten utgitt av Sosial- og helsedirektoratet (nå Helsedirektoratet) i 2005 danner et viktig rammeverk for dette utviklingsarbeidet. Denne strategien etterfulgte en tilsvarende strategi for perioden 1995–2001. Den nye nasjonale strategien legger stor vekt på sammenhengen mellom kvalitet, pasientsikkerhet og effektive tjenester. Den er forankret i Nasjonal helseplan som regjeringen la frem for Stortinget høsten 2007.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg