Laryngografi, røntgenundersøkelse av strupen. Etter at slimhinnen i strupen er blitt bedøvet, blir et kontrastmiddel helt ned i strupen slik at slimhinnen blir belagt med dette stoffet. Kontrastmiddelet er lite gjennomtrengelig for røntgenstrålene, og derfor blir alle overgangene mellom kontraststoffet og strupens forskjellige deler tydelige på røntgenbildet. Se også laryngoskopi og røntgenundersøkelse.