Legeattest, legeerklæring, helseattest, skriftlig uttalelse fra lege om en persons helsetilstand. Legeattester brukes bl.a. ved ansettelser, til trygde- og forsikringsformål og i forbindelse med andre sakkyndighetsoppdrag. Kreves ofte ved søknad om førerkort m.m.

Leger har plikt til å sende legeerklæring til myndighetene ved dødsfall, svangerskap/fødsel og når innehaver av førerkort ikke lenger bør kjøre motorvogn av helsemessige grunner.

Helsepersonelloven pålegger leger å være varsomme, nøyaktige og objektive ved utstedelse av attester. Innholdet skal være korrekt og attesten skal bare inneholde opplysninger som er nødvendige for formålet. Derfor skal alltid formålet med en attest angis innledningsvis.

I etiske regler for leger er det gitt nærmere bestemmelser om utformingen av legeattester. Leger skal ikke utstede attester dersom de er i tvil om sin habilitet. Legeattester skal heller ikke utstedes dersom det saklige grunnlaget for å utstede attesten ikke er til stede. Før attesten avgis, skal nødvendige opplysninger være innhentet, og det skal være utført så omfattende undersøkelser som formålet tilsier. Legeattesten skal være slik utformet at den gir tilstrekkelig informasjon til å fylle sin hensikt, og den skal være objektiv og nøytral i formen. Relevante opplysninger skal ikke forties eller fordreies.

Attesten skal utformes som et selvstendig dokument som dateres og undertegnes. Den personen attesten gjelder, har som hovedregel rett til informasjon om innholdet. Dersom det er laget eget formular for en viss legeattest, bør dette benyttes. Mange legeattester forutsetter at pasienten avgir en egenerklæring som grunnlag for legens vurdering. I slike tilfeller skal denne avgis før legen ferdigstiller legeattesten.

Ofte utstedes legeattester etter forespørsel fra den personen det gjelder, men i noen tilfeller er det andre som krever attester fra leger. Dette gjelder bl.a. folketrygdens organer. Kravet om en legeattest vil i slike tilfeller være hjemlet i lovgivningen. 

Klager over legers utstedelse av attester kan forelegges Helsetilsynet i fylket eller Legeforeningens etiske råd.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.