Primærhelsetjenesten er allment sett brukt om helsetjenesten utenfor institusjon, gjerne med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid, allmennlegetjeneste (fastlegeordning) og sykepleietjenester utenfor sykehus. I norsk språkbruk brukes primærhelsetjenesten oftest synonymt med kommunehelsetjenesten.. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Primærhelsetjenesten

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt