Leveratrofi, henfall eller ødeleggelse av leverceller som følge av betennelse eller forgiftning, f.eks. med medikamenter. Se også levercirrhose.