Lingula, betegnelse på tungeformet del av et organ. Ordet brukes blant annet om den nedre delen av øvre lapp på venstre lunge, som henger litt under nedre kant av lungen. Lingula cerebelli er en tynn, tungeformet del av lillehjernens øvre vermisområde.