Lungepulsåren, lungearterien, er blodåren som fører det venøse blod fra høyre hjertekammer til lungene, der blodet avgir karbondioksid og opptar oksygen. Se hjerte.