Lungevolum, fellesbetegnelse på (1) det maksimale volumet av luft man kan ha i lungene (total lungekapasitet), (2) det volumet man klarer å puste ut etter å ha fylt lungene helt med luft (vitalkapasitet), og (3) det volumet som blir værende i lungene etter at man har pustet ut maksimalt (residualvolum). Se også lungefunksjonsprøver, lunger.