Melanokortin-4–reseptor, reseptor som deltar i appetittreguleringen i hypothalamus. Mutasjon i melanokortin-4-reseptor (MC4R) er den hyppigste mutasjon som kan føre til arvelig fedme, og finnes hos ca. 5 % av voksne med KMI >40 og barn med fedme før 10-års alderen.