Methemalbumin, albumin som har bundet hemin (oksidert hem) fra hemoglobin. Forekommer ved visse hemolytiske anemier og gir brunsvart plasma.