Mortalitet, også omtalt som befolkningsdødelighet, er et mål på dødelighet. Mortalitet angir andelen av en befolkning som dør i løpet av en gitt tidsperiode, for eksempel ett år. Sykdomsspesifikk mortalitet angir andelen av en befolkning som dør av en bestemt sykdom i løpet av en gitt tidsperiode. Mortalitet og letalitet er ulike mål på dødelighet. Dødelighet er en fellesbetegnelse på mortalitet og letalitet.

Faktaboks

Uttale

mortalit'et

Etymologi
av latin mors, ‘død’
Også kjent som

befolkningsdødelighet

Mortalitet er forskjellig fra morbiditet. Mens mortalitet uttrykker dødelighet, er morbiditet et mål på sykelighet. Letalitet angir derimot andelen syke som dør av en bestemt sykdom i løpet av en gitt tidsperiode. Ved beregning av letalitet inngår kun syke personer i nevneren.

Eksempler

En populasjon med 1 000 personer følges i ett år. I løpet av dette året dør totalt 12 personer av ulike årsaker. 3 av personene dør av sykdom X. Denne sykdommen ble diagnostisert hos 60 av personene i populasjonen i løpet av året. På julaften hadde 30 pasienter sykdom X. I dette eksempelet kan dødelighet og sykelighet uttrykkes på flere ulike måter:

  • Mortalitet (befolkningsdødelighet): 12/1 000 = 0,012 = 1,2 prosent per år
  • Mortalitet av sykdom X (sykdomsspesifikk befolkningsdødelighet): 3/1 000 = 0,003 = 0,3 prosent per år
  • Letalitet av sykdom X (sykdomsdødelighet): 3/60 = 0,05 = 5 prosent per år
  • Kumulativ insidens: 60/1 000 per år
  • Punktprevalens 24. desember: 30/1 000 = 0,03 = 3 prosent

En sykdom som rabies har lav morbiditet i Norge, ettersom svært få mennesker blir smittet av sykdommen og lever med sykdommen til enhver tid. Rabies har også lav mortalitet, ettersom svært få mennesker dør av sykdommen årlig. Samtidig er letaliteten av rabies høy fordi en stor andel av dem som blir smittet, dør av sykdommen.

Tolkning av mortalitetstall

Mål på dødelighet har høy validitet dersom sykdommen blir diagnostisert og registrert korrekt i populasjonen som undersøkes. Lang sykdomsvarighet medfører usikkerhet om hvorvidt dødsfall er forårsaket av den bestemte sykdommen eller andre årsaker. Dødsfall som feilaktig tilskrives sykdommen, vil gi falskt forhøyet sykdomsspesifikk mortalitet samtidig som befolkningsdødeligheten forblir uendret. Tilsvarende vil uregistrerte dødsfall som i realiteten var forårsaket av sykdommen, medføre falskt lav letalitet og falskt lav sykdomsspesifikk mortalitet.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg