Epidemiologi og folkehelse

Epidemiologi er læren om forekomst av sykdom i befolkningen, om faktorer som bestemmer sykdomsvariasjonen, og om hvordan helseproblemer kan behandles og kontrolleres. Faktorer som forklarer variasjonen kan være medfødte eller finnes i menneskenes ytre forhold. Det siste omfatter både miljø, sosiale faktorer og livsstil. Epidemiologisk forskning har for eksempel vært viktig for å finne ut at det er en sammenheng mellom røyking og lungekreft, og mellom livsstil og diabetes type 2. Hele artikkelen