Myelografi, også kalt radikulografi, røntgenundersøkelse der et kontrastmiddel sprøytes inn i cerebrospinalvæsken i subaraknoidalrommet som omgir ryggmargen og nerverøttene. På denne måten kan ryggmargens og nerverøttenes konturer gjøres synlige, og man kan oppdage trykk fra omliggende strukturer mot ryggmarg og nerverøtter. Metoden har vært mest brukt for å undersøke skiveutglidninger (prolaps) i ryggraden og svulster i ryggmargen eller ryggmargskanalen. Nyere undersøkelsesmetoder som computertomografi (CT) og magnettomografi (MT) har redusert behovet for myelografi.