Thomsens sykdom, sjelden, arvelig muskelsykdom som særlig preges av myotoni. Den manglende evnen til å slappe av muskulaturen gjør at pasientene ofte får en økning av muskulaturen, men uten at kraften blir bedre. Myotonien, som skyldes en forstyrrelse av kloridkanalene i muskelcellemembranen, kan i en viss grad behandles medikamentelt. Sykdommen har en god prognose, og den må skilles fra dystrophia myotonica.