Nefrogen, som stammer fra nyrene. Betegnelsen brukes ved sykdomstegn som opptrer i forbindelse med en nyrelidelse, f.eks. nefrogen anemi.