Nystagmografi, metode for registrering av ufrivillige rytmiske øyebevegelser (nystagmus). Den vanligste formen for nystagmografi er elektronystagmografi som måler den horisontale øyebevegelsen ved å utnytte spenningsforskjellen mellom øyets netthinne og hornhinne. Nystagmografi brukes i utredning av forstyrrelser i balansesansen for å kartlegge om den sitter i selve balanseorganet, nerven som leder til balanseorganet, eller i hjernen.