Ofloxacin, bredspektret antibiotikum, tilhørende gruppen fluorokinoloner. Virker ved å hemme bakterienes DNA-gyrase. Ofloxacin har spesielt en plass i behandlingen av kompliserte urinveisinfeksjoner.