Ostet nekrose er vevsdød (nekrose) der det døde vevet ser ut som ostemasse. Dette forekommer særlig ved tuberkulose.