Oto-akustiske emisjoner, (av oto- og akustisk), svake lyder som produseres i sneglehuset (cochlea) når øret stimuleres med lyd. De svake lydene kan oppfanges og fenomenet benyttes som en objektiv hørselmåling, særlig hos barn.