Paragonimiasis, sykdom fremkalt av lungeikten Paragonimus westermani. Sykdommen er særlig utbredt i Øst-Asia, spesielt i Korea. Mennesker kan bli infisert gjennom å spise ukokte ferskvannskrabber eller kreps. Ormene kan gi en kronisk infeksjon i lungene med symptomer og rtg.funn som kan likne på sykdomsbildet ved tuberkulose. Egg kan ofte påvises i avføring eller i ekspektorat. Praziquantel er god behandling for sykdommen, som også er diagnostisert Norge hos en person smittet i Asia.