Paranoid, som har eller som har sammenheng med paranoia; som er kjennetegnet ved uvanlig og urimelig sterk mistenksomhet eller vrangforestillinger.