Perorale antidiabetika, legemidler mot diabetes mellitus som kan doseres gjennom munnen (til forskjell fra insulin, som må gis som injeksjon). Se også antidiabetika.