Pigmentering er forekomst av pigment; fargeforandring. Fargeforandring i huden kan skyldes økt produksjon av melanin (for eksempel på grunn av soling), økt antall pigmentceller (lentigo), eller i sjeldne tilfeller andre fargestoffer, for eksempel visse legemidler (minosyklin – et antibiotikum i gruppen tetrasykliner, klorpromazin) eller gråfarge ved sølvforgiftning (argyri).