Plasminogenaktivatorinhibitor-1, den viktigste hemmer av det fibrinolytiske system. Dannes vesentlig i fettvev, lever og til dels i åreveggens endotelceller. Ved at PAI-1 binder seg til (inngår kompleks med) aktivatorer i det fibrinolytiske system som vevsaktivator (tissue plasminogen activator, t-PA) og urokinaseplasminogenaktivator (u-PA), motvirkes oppløsningen av fibrin. Økt innhold av PAI-1 i sirkulasjonen medfører tendens til blodproppsdannelse, og er også en selvstendig risikofaktor for utvikling av hjerteinfarkt. PAI-1 er økt hos overvektige og reduseres ved vektreduksjon og fysisk aktivitet.