Prerevmatisk nevrasteni, uklare sykdomstegn med diffuse plager som tretthet, slapphet, nedsatt stemningsleie og eventuelt lett feber før utbruddet av en revmatisk sykdom som f.eks. leddgikt.