Proksimal er noe som ligger nærmere kroppens midtlinje eller sentrum. Ordet brukes i anatomiske beskrivelser som en motsetning til distal, det vil si lenger bort fra kroppens sentrum. Eksempel: På foten befinner hælen seg proksimalt for tærne, som på sin side ligger distalt for hælen.