Provisor, farmasøytisk kandidat (cand. pharm.) som arbeider på apotek. En provisor har kompetanse til å utføre alle arbeidsoppgaver i et apotek. Cand.pharm.-tittelen oppnås etter 5 års farmasistudium ved universitetet i Oslo eller Tromsø. Bare farmasøytiske kandidater kan bli apotekere. Se også farmasøyt, reseptar.