Pseudoallergisk reaksjon er ein allergiliknande reaksjon utan dei immunologiske mekanismane på antistoffnivå som er grunnlaget for ein klassisk, IgE-avhengig allergisk reaksjon. Aktivering av komplementsystemet og ymse medikament kan gje pseudoallergiske reaksjonar.

Faktaboks

Uttale
psˈeudoallergisk reaksjon
Etymologi
pseudo-, frå gresk ‘falsk’, brukt om noe som liknar, men ikkje er det verkelege

Mekanisme

Mastceller og basofile granulocyttar har IgE-antistoff på overflata av cellemembranane. I ein klassisk allergisk reaksjon blir histamin frigjort, saman med proteasar og kjemotaktiske faktorar frå mastcellene og dei basofile granulocyttene. Dette skjer når eit allergen bind seg til IgE-antistoff på overflata til desse cellene. Ved pseudoallergisk reaksjon blir histamin og dei andre stoffa frigjort av andre årsaker enn binding av eit allergen til IgE-antistoff. Mekanismen er altså ikkje ein allergisk immunreaksjon. Årsaken kan vere kjemisk eller farmakologisk, eventuelt komplementfaktorane (anafylatoksina) C3a og C5a.

Dei komplementmedierte pseudoallergiane blir òg kalla Komplement-AktiveringsRelatert PseudoAllergi (CARPA).

Symptom

Symptoma kan variere frå mild rødme og varmekjensle til livstruande hevelse i slimhinner eller hud (angioødem), bronkospasme med astmasymptom, og blodtrykksfall (anafylaktoide reaksjonar). Reaksjonane kan komme ved første gongs kontakt med eit stoff, fordi det ikkje er nødvendig med nokon immunrespons først. Symptoma kan bli lettare ved gjentatt eksponering.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg