Radius, den av underarmens to rørknokler som ligger på tommelfingersiden. Radius har et trekantet tverrsnitt og er tykkest i den nederste (distale) enden, som står i leddforbindelse (artikulerer) med håndroten. Her er det et lite benfremspring (processus styloideus) mot tommelfingeren. Den distale leddflaten heller litt nedover. I knokkelens øvre (proksimale) ende danner leddhodet (caput radii) leddforbindelse med både overarmsbenet og albuebenet. Hodet er her formet som en spole, og har dermed gitt knokkelen sitt navn. Leddforbindelsen med overarmsbenet er formet som et kuleledd med den konkave leddpannen i midten av «spolen», mens forbindelsen med albuebenet er et dreieledd. Også i nedre ende, nær håndleddet, danner radius dreieleddforbindelse med albuebenet (proximale og distale radioulnarledd). Radiusfraktur (fractura radii), brudd på spolebenet, skjer hyppigst i den distale enden av knokkelen. Se også arm.