Radius er det samme som spolebenet, en av underarmens to knokler.